Transferabilitatea proiectului va fi furnizată prin menținerea structurii integrate a programului, cât şi prin extinderea la alte domenii de expertiză care vor fi coerente la mediul de afaceri transfrontalier. De asemenea, prin crearea unei reţele de entităţi economice de energie verde transfrontaliere va creşte domeniul lor de expertiză la nivel european, precum și se vor extinde. Prin urmare, conform documentului de lucru 4 şi 6 al Comisiei Europene, prin înmulţirea de efecte, rata de ocupare a forţei de muncă va creşte în regiunea de frontieră, de asemenea va creşte calitatea vieţii.
Creşterea ratei de ocupare a fortei de muncă ameliorarea forței de formare şi adaptarea entități economice transfrontaliere la mediul de afaceri va duce la crearea unei mai mari diversități a mediul socio-economic.
Durabilitatea financiară va fi menţinută de asemenea după sfârşitul proiectului prin crearea unui centru transfrontalier precum şi prin contribuţia financiară a partenerilor (contribuţia proprie) şi contribuţia în natură adusă de partenerii de proiect care, deși nu este obligatorie, este dată de beneficiar prin furnizarea de suport suplimentar uman și tehnic, resursele materiale care vor contribui de asemenea la continuarea proiectului chiar după terminarea sa. Cele mai bune practici schimbate în cadrul parteneriatului se vor aplica și generaţiilor viitoare. Studiile şi materialele specifice vor fi utilizate ca baza pentru viitor.
Sustenabilitatea instituțională va fi garantată de continuarea activităților de promovare și consiliere, cursuri profesionale ale dezvoltării economice transfrontaliere și integrării europene de finanțare și management de proiect. E – platforma creată va rămâne după proiect şi vor fi continuu actualizări, împreună cu e-baze de date, e-biblioteci pentru dezvoltare economică transfrontalieră şi întâlniri transfrontaliere pentru energie verde în vederea dezvoltărilor regiunilor de frontieră.
Transferabilitatea programului va fi oferită de menţinerea structurii integrate a programului, ci şi extindere la alte domenii de expertiză, care va fi în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. De asemenea, prin creşterea oportunităţilor de încadrare în muncă a participanţilor în zona transfrontalieră, prin stagii în firme virtuale, înmulţirea efectele vor fi create în zona de muncă, conform documentului de lucru nr. 4 şi 6 ale Comisiei Europene.
Prin abilitățile și experiența dobândită, precum și prin schimbul de experiență între parteneri, a făcut ședințe informative de consiliere în carieră, motivaționale transfrontaliere și program practic integrat va fi capabil de a fi transferate la întreaga zonă eligibilă transfrontalieră. Creșterea ratei de ocupare la nivel transfrontalier se va face printr-o mai bună analiză a pieței forței de muncă transfrontaliere și ajustarea cererii privind resursele umane din ambele strategii ale celor două regiuni eligibile, prin inițierea de formare, consiliere în carieră transfrontalieră și program practic integrat adresat elevilor ca viitoare resurse umane.
Durabilitatea instituţională şi financiare şi va fi menţinută după sfârşitul proiectului în principal prin contribuţia partenerilor. De aceea, cele mai bune practici create vor fi aplicate de asemenea pentru generațiile viitoare. Deci, studiile şi materiale special create pentru proiect vor fi utilizate şi îmbunătăţite pentru viitor. Activitățile create vor continua activitatea lor, salariile personalului fiind acoperite de parteneri/ programe de voluntariat care vor fi incluse (experti din domenii specifice). Beneficiarul va contribui continuu la dezvoltarea instituțiilor create de părți chiar și după încheierea proiectului.
Partenerul principal are un Institut de Cercetari regenerabile creat de POS-CCE-A2-CAPACITATI, astfel, există oportunităţi de dezvoltare pentru activitatile de proiect. Programul integrat transfrontalier creat la nivel de proiect se va extinde pe toata zona transfrontalieră, de parteneriate locale, regionale și chiar internaționale (beneficiarul are parteneri internaționali din proiecte anterioare), inclusiv întâlniri de sensibilizare, work-shopuri și seminarii.