zitiste Jitiște (scris în chirilică Житиште) este o comună în Districtul Banatul Central din Voivodina, Serbia. Comuna are o populație de 3.242 locuitori, iar împreună cu satele apărținătoare, Jitiște are o populație de 16.786 locuitori.
Primăria Jitiște are de asemenea experiență în managementul proiectelor europene (mobilizări de participanți, schimb de experiență, raportări). Cu privire la regiunea transfrontalieră româno-sârbă, Jitiște a participat la implementarea unui proiect cofinanțat din fonduri europene pe IPA cross-border cu titlul: “Țiganii – Rețea de incluziune socială”, nr. 84524/07.12.2010, finanțat cu 137.669 euro, în parteneriat cu Primăria din Nova Crjna, Institutul Intercultural Timișoara, Primăria din Novi Knezevac.
Jitiște a fost fondată în secolul al IV-lea, în perioada Regatului maghiar, cu denumirea de Zenthgyurgh (Szentgyorgyi).
În comuna Jitiște conviețuiesc mai multe etnii: sârbi 2.861 (88,25%), țigani 156 (4,8%), unguri 70 (2,16%), iugoslavi 32 (1,0%), români 29 (0,90%), și alții. Primăria oferă bune oportunități de a dezvolta energii regenerabile (solară, eoliană, biomasă, termală etc)
În ultimii douăzeci de ani, Uniunea Europeană a trecut de la semnarea a numeroase înțelegeri, convenții și strategii complementare propriei strategii de dezvoltare durabilă definită în documentul Europe 2020, unde dezvoltarea economică a Uniunii Europene este impusă tuturor statelor membre și statelor pe cale de a adera la Uniunea Europeană, dezvoltare bazată pe cunoaștere, salvarea mediului înconjurător, o rată ridicată de angajare, productivitate și coeziune socială.