upÎnfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume, formarea de ingineri. Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. În structura Universității

Politehnica Timișoara sunt incluse facultăți, departamente , catedre, institute și centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum și serviciile tehnice și administrative, editura și tipografia, policlinica studențească. Cele 10 facultăți ale universității asigură programe de studii pentru aproximativ 13.500 studenți. În cadrul celor 25 departamente își desfășoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ și auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timișoara are o bogată experiență în managementul proiectelor europene (mobilizări de participanți, schimb de experiență, raportări). În ceea ce privește zona transfrontalieră România – Serbia, Universitatea Politehnica Timișoara a participat la implementarea a 2 proiecte cofinanțate din fonduri europene. Universitatea Politehnica Timișoara are, de asemenea, experiență în implementarea proiectelor Phare și a altor proiecte finanțate din fonduri europene (fonduri structurale, TEMPUS; CEEPUS și altele.).