DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul presupune cooperarea cu Institutul de Cercetare în Energii Regenerabile, constând într-o entitate complexă, structurată pe părţi diferite, specializate pe diferite energii: eoliană, solară, geotermală, biomasă, biocombustibili etc. Proiectul va realiza, de asemenea, conectarea infrastructurii și activități pentru studii de formare, prin cooperare cu parteneri din România și din străinătate.