slaviciFundația pentru Cultură și Învățământ “Ioan Slavici” este fondatorul și coordonatorul Universității “Ioan Slavici“ din Timișoara, care actualmente are peste 1500 de studenți înscriși la cele 2 facultăți: Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe Economice. O preocupare a Fundației este crearea de parteneriate cu instituții similare naționale și internaționale. Fundația este deja partener SIR în “Strategia de Inovare Regională pentru Regiunea V Vest”, Agenția pentru Dezvoltare Regională V Vest România, proiect care a fost stabilit în rețeaua inter-regională PARTENER. Ca partener intern SIR, Fundația are conexiuni funcționale stabilite cu 50 de membri ai comunității inovatoare din patru țări din regiunea de vest: autoritățile locale, camere de comerț și industrie, firme, instituții educaționale și de cercetare, etc.

Împreună cu Asociația Studenților “Ioan Slavici” din Universitatea cu același nume, Fundația a creat Centrul Academic de Voluntariat “Ioan Slavici”, un departament cu dublă funcție: orientarea către activități administrative interne (voluntariat în aranjarea bazelor sportive și a zonelor verzi, amenajarea zonelor de învățare, etc.) și orientarea către nevoile comunității. De asemenea, Fundația este fondatorul și promotorul noului parc tehnologic și științific, TIM SCIENCE PARK fiind considerat cel mai bun la nivel național.

Au fost inițiate o serie de acțiuni de integrare a educației în domeniul cercetării și în mediul de afaceri, mărindu-și colaborarea cu intreprinderile mici și mijlocii (IMM), îndeosebi cu grupul de firme situate în zona ELECTROMETAL. Mai mult, fundaţia are o capacitate financiară de aproape 1 milion de euro în depozite.