DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul presupune cooperarea cu Institutul de Cercetare în Energii Regenerabile, constând într-o entitate complexă, structurată pe părţi diferite, specializate pe diferite energii: eoliană, solară, geotermală, biomasă, biocombustibili etc. Proiectul va realiza, de asemenea, conectarea infrastructurii și activități pentru studii de formare, prin cooperare cu parteneri din România și din străinătate. Fundamentul proiectului constă în experienţa şi competenţa Universității POLITEHNICA Timișoara, acumulată în ultimii patruzeci de ani.
Actionând coerent cu Comunitatea Europeană și strategiile din România și Serbia pentru dezvoltare durabilă, proiectul se concentrează pe transferul de cunoştinţe şi de bune practici din instituţiile românești, care au experienţă în domeniul energiei verzi spre zona rurală transfrontalieră.
Proiectul se axează asupra a două probleme-cheie ce grevează dezvoltarea rurală: lipsa de informaţii privind utilizarea de energie regenerabilă şi rata ridicată a șomajului.
Mai mult, implementarea în comun şi numărul mare de activităţi care sunt prevăzute a se desfășura în cooperare au un impact mare asupra conectării aspectelor culturale şi sociale ale interacțiunilor transfrontaliere.

Obiectiv general: creşterea nivelul de conştientizare şi informarea referitoare la utilizarea energiei verzi în zonele rurale prin transfer de cunoștințe în zona transfrontalieră.
Obiectiv specific 1: crearea unui grup de lideri de opinie având cunoştinţe în domeniul energiei verzi.
Obiectiv specific 2: îmbunătățirea infrastructurii pentru asigurarea unei cooperări mai bune şi transferul de cunoştinţe referitoare la energia verde în zona transfrontalieră.
Obiectiv specific 3: o mai bună pregătire pentru oameni în vederea dezvoltării de noi activităţi şi pentru a găsi noi locuri de muncă în domeniul energiei verzi, în zona transfrontalieră.
Obiectiv specific 4: Promovarea importanţei utilizării surselor de energie verde pentru o dezvoltare durabilă în rândul populației din zona transfrontalieră.

2