– 40 oameni instruiți pe subiecte de energie regenerabilă
Participanţii la cele două instruiri susţinute pe teme de energie regenerabilă, vor trebui să ştie cum să acţioneze ca poli locali de influenţă privind utilizarea surselor de energie verde.

– 200 de oameni vor fi informați pe problematica energiei regenerabile
Caravana „Împreună pentru un viitor verde” promovează utilizarea de surse de energie regenerabilă în 6 oraşe din zona transfrontalieră. Cel puţin 200 de persoane din orașele de mai sus vor intra în contact cu experţii care însoţesc caravana şi vor primi informaţii cu privire la problematica energiei regenerabile.

– crearea unei rețele virtuale
Reţeaua va acționa ca un instrument de cooperare pentru promovarea proiectului şi a rezultatelor sale, pentru promovarea utilizării surselor de energie regenerabile.

– promovarea energiei verzi şi a centrului de consiliere creat
Va fi promovată energia verde și un Centrul de consiliere care va acţiona ca suport pentru activităţile proiectului şi pentru dezvoltarea în continuare a sectorului de energie verde în zona rurală transfrontalieră.

– 2 instruiri efectuate
Tema celor două instruiri este: dezvoltarea durabilă în zonele rurale şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în zonele rurale. Acestea vor contribui la formarea în comunitate de lideri de opinie în domeniul energiei verzi.

– 1 caravana transfrontaliera
Caravana „Împreună pentru un viitor verde” promovează utilizarea de surse de energie regenerabile în 6 oraşe din zona transfrontalieră. În cadrul Caravanei se vor distribui materiale care să promoveze utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea de noi activităţi în acest sector şi vor avea loc demonstrații practice cu modul de funcţionare a echipamentelor de producere a energiei regenerabile.

– 15 proiecte școlare prezentate
Proiectele sunt rezultatul concursului pentru școlile din zona rurală transfrontalieră. Acestea pot avea orice formă (de la o prezentare pe calculator la o constructie în miniatură) şi va reprezenta viziunea studiului în conceptul de școală verde.

– 1 studiu asupra potențialului de surse de energie regenerabile
Studiul va fi realizat de către un expert extern şi va conţine potenţialul tuturor surselor de energie regenerabilă în zona rurală transfrontalieră. Studiul va conţine informaţii referitoare la sursele de biomasă, surse de energie eoliană, geotermală, surse solare şi surse de apă.