Această activitate implică un studiu detaliat asupra potențialului de surse de energie regenerabilă în România şi Serbia în regiunea transfrontalieră. Datele vor conţine potenţialul sursei de biomasă (deseuri rurale, deşeurile agricole, deseuri de origine animala, culturi dedicate etc.), o analiză a vântului din zonă, de radiaţia solară, starea geotermală şi posibilitatea de utilizare a energiei apei. Acest studiu va fi util pentru toate activitățile viitoare legate de energie verde care vor fi dezvoltate în zonă. Comunitatea locală va fi capabilă de a dezvolta propriile proiecte sau pentru a apela la viitoare fonduri europene.
Activitatea 7 are ca perioadă de implementare lunile 2-11 ale proiectului (07.11.2015-06.09.2016).