Crearea de reţele virtuale are trei componente care sunt compatibile cu trei diferite scopuri:
• website-ul proiectului este destinat pentru a promova proiectul şi rezultatele obținute;
• platforma web care este destinată a fi un instrument care va contribui la cooperarea participanţilor proiectului (fiecare va avea posibilitatea de a crea conturi de utilizatori protejaţi, a găsi oportunităţi noi în sectorul energiei verzi, a găsi parteneri noi pentru proiectele transfrontaliere, regionale sau naţionale);
• portalul energiei verzi care se concentrează pe promovarea utilizării de surse regenerabile în zona transfrontalieră rurală, avantajele de a le folosi şi alte informaţii referitoare la acest domeniu; acest portal este nu numai destinat pentru grupul țintă, dar va acţiona și ca o sursă de informaţii pentru zona transfrontalieră.
Activitatea 4 are ca perioadă de implementare lunile 2-12 ale proiectului (07.11.2015-06.10.2016).

5