Lansarea Seminarului are scopul principal de a clarifica scopul proiectului, obiectivele şi rezultatele aşteptate din proiect. Acesta se va concentra pe sublinierea importanţei proiectelor transfrontaliere în domeniul energiei verzi ca un element important de dezvoltare durabilă. Apoi vor fi declarate celelalte puncte forte ale proiectului: suport în dezvoltarea de noi activităţi în sectorul energiei verzi în zonele rurale, promovarea cu ajutorul surselor de energie cunoştinţe ştiinţifice în domeniul energiei verzi de la instituții cu experientă în acest domeniu la principalii actori din zonele rurale (autorităţile locale, întreprinderile mici și mijlocii, ONG, reprezentanții comunității).
Lansarea din Serbia s-a desfașurat în data de 15.12.2015. Au participat alături de echipa de implementare, dl. prof.dr.ing. Richard Herman, reprezentând Universitatea Politehnica Timișoara, dl. Mitar VUČUREVIĆ, primar al Obștei Zitiște și aproximativ 25 de invitați.
Activitatea 3 are ca perioadă de implementare lunile 1-3 ale proiectului (07.10.2015-06.01.2016).

4