Lansarea Seminarului are scopul principal de a clarifica și prezenta obiectivele şi rezultatele aşteptate din proiectul curent. Acesta se va concentra pe importanţa proiectelor transfrontaliere în domeniul energiei verzi ca un element important de dezvoltare durabilă. Apoi vor fi declarate celelalte puncte forte ale proiectului: suport în dezvoltarea de noi activităţi în sectorul energiei verzi în zonele rurale, promovarea cu ajutorul surselor de energie regenerabilă din zonele rurale, transferul de cunoştinţe ştiinţifice în domeniul energiei verzi de la instituții cu experiență în acest domeniu la principalii actori din zonele rurale (autorităţile locale, intreprinderi mici și mijlocii, ONG, reprezentanții comunității rurale).

Lansarea din Romania s-a desfașurat în data de 08.12.2015, fiind un real succes. Au participat alături de echipa de implementare, dl. prof.dr.ing. Aurel Viorel Șerban, rector al Universității Politehnica Timișoara, dl. prof.dr.ing.dr.ec. Titus Slavici, președintele Fundației Ioan Slavici și aproximativ 35 de invitați.
Activitatea 2 are ca perioadă de implementare lunile 1-3 ale proiectului (07.10.2015-06.01.2016).

3