Această activitate constă dintr-un concurs între şcoli din zonele rurale în ambele țări. Un anunț pentru acest concurs va fi postat pe platforma web și școlile vor trebui să se înscrie pentru a participa la el. Participanții vor avea de pregătit un proiect în care îşi vor prezenta propria viziune despre cum ar trebui şcoala lor să fie dacă ar utiliza energie verde şi ar respecta regulile de dezvoltare durabilă. Proiectele vor fi prezentate într-un eveniment deschis la Centrul de energie verde creat în Jitiște, unde cele mai bune proiecte vor fi premiate.
Această activitate asigură de asemenea ca tânăra generație să fie bine informată şi educată cu privire la utilizarea energiei într-un mod eficient. În plus, vor participa la aceste activitați împreună cu copii din alte țări, având posibilitatea de a interacționa în aspectele sociale și culturale.
Activitatea 10 are ca perioadă de implementare lunile 10-11 ale proiectului (07.07.2016-06.09.2016).