Prima activitate constă din trei întâlniri înainte de lansarea oficială a proiectului, unde va fi stabilită echipa de management de proiect. Echipa va discuta posibilitatea şi importanţa dezvoltării proiectelor transfrontaliere în zona eligibilă. Apoi echipa va identifica scopurile și obiectivele și vor stabili un plan de acțiune care conţine activităţi care trebuie efectuate pentru a obţine rezultatele aşteptate.
Activitatea 1 are ca perioadă de implementare prima lună a proiectului (07.10.2015-06.11.2015).

Partenerul principal – Universitatea Politehnica Timișoara
Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume, formarea de ingineri.
Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.
În structura Universității Politehnica Timișoara sunt incluse facultăți, departamente , catedre, institute și centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum și serviciile tehnice și administrative, editura și tipografia, policlinica studențească. Cele 10 facultăți ale universității asigură programe de studii pentru aproximativ 13.500 studenți. În cadrul celor 25 departamente își desfășoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ și auxiliar numără în jur de 500 cadre.
Universitatea Politehnica Timișoara are o bogată experiență în managementul proiectelor europene (mobilizări de participanți, schimb de experiență, raportări). În ceea ce privește zona transfrontalieră România – Serbia, Universitatea Politehnica Timișoara a participat la implementarea a 2 proiecte cofinanțate din fonduri europene. Universitatea Politehnica Timișoara are, de asemenea, experiență în implementarea proiectelor Phare și a altor proiecte finanțate din fonduri europene (fonduri structurale, TEMPUS; CEEPUS și altele.).
Partenerul 1 – Primăria Zitiște
Jitiște (scris în chirilică Житиште) este o comună în Districtul Banatul Central din Voivodina, Serbia. Comuna are o populație de 3.242 locuitori, iar împreună cu satele apărținătoare, Jitiște are o populație de 16.786 locuitori.
Primăria Jitiște are de asemenea experiență în managementul proiectelor europene (mobilizări de participanți, schimb de experiență, raportări). Cu privire la regiunea transfrontalieră româno-sârbă, Jitiște a participat la implementarea unui proiect cofinanțat din fonduri europene pe IPA cross-border cu titlul: “Țiganii – Rețea de incluziune socială”, nr. 84524/07.12.2010, finanțat cu 137.669 euro, în parteneriat cu Primăria din Nova Crjna, Institutul Intercultural Timișoara, Primăria din Novi Knezevac.
Jitiște a fost fondată în secolul al IV-lea, în perioada Regatului maghiar, cu denumirea de Zenthgyurgh (Szentgyorgyi).
În comuna Jitiște conviețuiesc mai multe etnii: sârbi 2.861 (88,25%), țigani 156 (4,8%), unguri 70 (2,16%), iugoslavi 32 (1,0%), români 29 (0,90%), și alții. Primăria oferă bune oportunități de a dezvolta energii regenerabile (solară, eoliană, biomasă, termală etc)
În ultimii douăzeci de ani, Uniunea Europeană a trecut de la semnarea a numeroase înțelegeri, convenții și strategii complementare propriei strategii de dezvoltare durabilă definită în documentul Europe 2020, unde dezvoltarea economică a Uniunii Europene este impusă tuturor statelor membre și statelor pe cale de a adera la Uniunea Europeană, dezvoltare bazată pe cunoaștere, salvarea mediului înconjurător, o rată ridicată de angajare, productivitate și coeziune socială.
Partenerul 2 – Fundația pentru Cultură și Învățământ “Ioan Slavici”
Fundația pentru Cultură și Învățământ “Ioan Slavici” este fondatorul și coordonatorul Universității “Ioan Slavici“ din Timișoara, care actualmente are peste 1500 de studenți înscriși la cele 2 facultăți: Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe Economice. O preocupare a Fundației este crearea de parteneriate cu instituții similare naționale și internaționale. Fundația este deja partener SIR în “Strategia de Inovare Regională pentru Regiunea V Vest”, Agenția pentru Dezvoltare Regională V Vest România, proiect care a fost stabilit în rețeaua inter-regională PARTENER. Ca partener intern SIR, Fundația are conexiuni funcționale stabilite cu 50 de membri ai comunității inovatoare din patru țări din regiunea de vest: autoritățile locale, camere de comerț și industrie, firme, instituții educaționale și de cercetare, etc.
Împreună cu Asociația Studenților “Ioan Slavici” din Universitatea cu același nume, Fundația a creat Centrul Academic de Voluntariat “Ioan Slavici”, un departament cu dublă funcție: orientarea către activități administrative interne (voluntariat în aranjarea bazelor sportive și a zonelor verzi, amenajarea zonelor de învățare, etc.) și orientarea către nevoile comunității. De asemenea, Fundația este fondatorul și promotorul noului parc tehnologic și științific, TIM SCIENCE PARK fiind considerat cel mai bun la nivel național.
Au fost inițiate o serie de acțiuni de integrare a educației în domeniul cercetării și în mediul de afaceri, mărindu-și colaborarea cu intreprinderile mici și mijlocii (IMM), îndeosebi cu grupul de firme situate în zona ELECTROMETAL. Mai mult, fundaţia are o capacitate financiară de aproape 1 milion de euro în depozite.

1